Schooltijden

Op deze pagina vindt u alles over schooltijden, overblijven, gymnastiek en schoolzwemmen.

Schooltijden

ochtend 08.30 – 12.00 uur
middag 13.00 – 15.00 uur
woensdagochtend 08.30 – 12.30 uur
woensdagmiddag alle groepen vrij
vrijdagmiddag groepen 1 t/m 4 vrij

De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de schooltijd.

’s Ochtends kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen.
‘s Middags mogen de kinderen die niet overblijven om 12.45 uur weer op het schoolplein.

Overblijven

Uw kind kan overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Aanmelden en administratie van het overblijven wordt geregeld via https://www.overblijvenmetedith.nl/parent/login

Op maandag, dinsdag en donderdag

  • De kinderen van de groepen 3 t/m 8 blijven over bij hun eigen leerkracht.
  • Voor de groepen 1 en 2 worden er overblijfouders ingezet.
  • Van 12.00 tot 12.15 uur eten de kinderen in het eigen klaslokaal.
  • Daarna gaan de kinderen naar buiten. Er is toezicht op het schoolplein door overblijfouders.
  • Vanaf 12.45 uur nemen de leerkrachten het toezicht over.

Op vrijdag is er vanwege het kleine aantal overblijfkinderen ook een overblijfouder beschikbaar.

Voor- en naschoolse opvang

VOOR– en NASCHOOLSE OPVANG SamSam en PEUTERSPEELZAAL Juno

De Avonturijn biedt voor– en naschoolse opvang aan in de tussenlokalen van de Rank en Vennegötte. Tevens is er een peuterspeelzaal. Informatie is te vinden op www. Avonturijn.nl.

Lichamelijke opvoeding: Gymnastiek en schoolzwemmen

Schoolzwemmen.

Groep 3 en 4: donderdagmiddag van 14.15 – 14.45 uur. De groepen lopen naar het zwembad.

Gymnastiek

Groep 7: maandagmiddag

Groep 8: maandagmiddag

Groep 3: dinsdagochtend

Groep 4: dinsdagochtend

Groep 5: dinsdagochtend en donderdagmiddag

Groep 6/7: dinsdagochtend

Groep 6: vrijdagochtend

Groep 7/8: vrijdagochtend

Voor de groepen 5 t/m 8 is douchen na de gymles verplicht.