Regels en tips

Regels en tips

 • Kinderen komen niet eerder dan een kwartier voor schooltijd naar school.
  Vanaf die tijd is er toezicht op het plein.
 • Kinderen die niet overblijven mogen pas op het plein als de leerkracht het toezicht van de overblijfouder heeft overgenomen.
 • De eerste bel gaat 5 minuten voor de echte schooltijd begint. De kinderen gaan dan naar binnen zodat we op tijd kunnen beginnen.
 • Ouders van groep 1 en 2 kunnen in het begin van het schooljaar `s ochtends hun kind in de klas brengen. Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan alleen naar binnen.
 • De kinderen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
  De verkeerssituatie rondom de school wordt heel gevaarlijk voor de kinderen als veel ouders kinderen met de auto brengen of halen.
 • Ouders die hun kinderen naar school brengen of van school ophalen, wachten op het schoolplein. Zo wordt het verkeer in de woonerven niet onnodig gehinderd.
 • Ouders doen er verstandig aan hun auto te parkeren op toegestane plekken. De politie controleert regelmatig en schrijft bij overtreding meteen een bon.
 • Laat fietsen nooit overnachten op school. De kans is groot dat deze anders meegenomen of vernield worden.
 • Het is verstandig de spullen (melkbekers, tassen, jassen e.d.) van de naam van de eigenaar te voorzien.
 • Boeken en schriften gaan in een tas mee naar huis.