Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Daltonbasisschool de Rank in Lochem: Samen groeien

Een basisschool voor uw kind: dat kiest u niet zomaar. Herinnert u het zich nog: Jarenlang is er dezelfde weg naar school en weer terug… Als kind zit je er 8 jaar lang 5 dagen in de week, een belangrijk stukje van je leven. Leren, spelen, de eerste vriendjes en vriendinnetjes. Deze schooljaren zijn een basis voor het leven. Op De Rank doen we er alles aan om uw kind een fijne plek te geven, om te leren en om samen te groeien. Dat is dan ook ons motto: De Rank, samen groeien!

Wij willen een goede school zijn en blijven. Ons primaire doel is de leerlingen goed voor te bereiden en alle kansen te bieden op hun toekomst binnen een steeds veranderende samenleving. Elk kind is uniek, we hebben aandacht voor verschillen. We streven ernaar een school te zijn waar elk kind zich ten volle kan ontwikkelen op zowel cognitief, relationeel, creatief en cultureel gebied binnen de eigen mogelijkheden.

In onze school is een prettige, rustige werksfeer waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich veilig en thuis moeten voelen. Leerkrachten gaan met respect en waardering met de leerlingen om. We vragen dit ook van de leerlingen in de omgang met elkaar. Vertrouwen geven en nemen is de basis van ons onderwijs. Waarderend leren en een positieve benadering met duidelijke afspraken en regels helpen ons. Orde en regelmaat schept veiligheid en vertrouwen bij leerlingen. We leren aandacht te hebben voor elkaar en luisteren naar elkaar.
Uw kostbaarste bezit is voor ons zeer waardevol en in goede handen.

Voor contact over uw kind(eren) kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).

Voor aanmeldingen of informatie kunt u terecht bij de directeur Marianne Hebbink.

Het Team

Ons team bestaat uit 13 betrokken en gedreven leerkrachten. Wij zijn trots op onze school en het team!

Waarom De Rank

Daltonschool de Rank is een middelgrote school in Lochem. Elk kind een optimale start: daar gaan wij voor. Hoe pakken we dat aan bij De Rank?

Op Daltonschool de Rank zorgen we voor een veilig leerklimaat. De school richt zich op een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en de moderne maatschappij. Acht jaar ontwikkeling van brede kennis en vaardigheden én ruimte voor creatieve vakken en cultuureducatie. De afwisseling tussen verschillende soorten vakken draagt bij aan het plezier van een kind op school. Bovendien geeft het een waardevolle brede basis waar ze verder mee kunnen.

Een Daltonschool

De Rank is een Daltonschool. Daltononderwijs wordt beschouwd als een van de traditionele vernieuwingsstromingen in het onderwijs. De kernwaarden voor goed Daltononderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Deze kernwaarden spelen een rol bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden welke kinderen in de (nog onbekende) toekomst hard nodig hebben.
De aanduiding ‘traditionele vernieuwingsscholen’ lijkt tegenstrijdig, toch is het dat alles behalve. Men zou ook kunnen zeggen ‘scholen die het tot hun traditie hebben gemaakt te blijven vernieuwen’. Het werken vanuit de samenhang tussen de vijf daltonkernwaarden en het serieus nemen van de kinderen en de maatschappij waarin zij opgroeien, is leidend binnen het Daltononderwijs.

Wilt u meer weten over onze school?