Basisschool De Rank in Lochem: Samen groeien

Een basisschool voor uw kind: dat kiest u niet zomaar. Herinnert u het zich nog: Jarenlang is er dezelfde weg naar school en weer terug… Als kind zit je er 8 jaar lang 5 dagen in de week, een belangrijk stukje van je leven. Leren, spelen, de eerste vriendjes en vriendinnetjes. Deze schooljaren zijn een basis voor het leven. Op De Rank doen we er alles aan om uw kind een fijne plek te geven, om te leren en om samen te groeien. Dat is dan ook ons motto: De Rank, samen groeien!

Nieuwe directeur: Marianne Hebbink

Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft de Rank een nieuwe directeur! Marianne Hebbink heeft haar sporen verdiend in het basisonderwijs als leerkracht en als schooldirecteur. Zij werkte hiervoor als directeur bij De Kinderkring in Woubrugge. Marianne is een bekend gezicht binnen het Daltononderwijs in Nederland, zij verzorgt de kwaliteitscontroles voor de certificering van scholen. We zijn heel blij dat Marianne Hebbink op de Rank komt werken. Na de zomervakantie wordt er een kennismakingsmoment georganiseerd zodat iedereen Marianne welkom kan heten.

Het Team

Ons team bestaat uit 13 betrokken en gedreven leerkrachten. Wij zijn trots op onze school en het team!

Waarom De Rank

De Rank is een middelgrote school in Lochem. Elk kind een optimale start: daar gaan wij voor. Hoe pakken we dat aan bij De Rank?

Op De Rank zorgen we voor een veilig leerklimaat. De school richt zich op een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en de moderne maatschappij. Acht jaar ontwikkeling van brede kennis en vaardigheden én ruimte voor creatieve vakken en cultuureducatie. De afwisseling tussen verschillende soorten vakken draagt bij aan het plezier van een kind op school. Bovendien geeft het een waardevolle brede basis waar ze verder mee kunnen.

Een Daltonschool

De Rank is een Daltonschool (in ontwikkeling). Centraal staat: zelfstandigheid, samenwerken en keuzevrijheid voor uw kind om te groeien als mens.

In ons onderwijs passen we differentiatie in tempo en niveau toe  zoveel mogelijk binnen een jaarklas. Elk kind is anders. Daarom voert de leerkracht gesprekken met kind en ouder over wat het kind nodig heeft. Is er wat meer aandacht en zorg nodig, of juist extra lesstof? Dan kan dat ook. We stimuleren kinderen om als mens te groeien. Voor elkaar te zorgen in de klas en daarbuiten. Leren om samen te werken en initiatief te nemen. Ook deze zaken komen aan bod.

Wilt u meer weten over onze school?