Basisschool De Rank in Lochem: Samen groeien

Een basisschool voor uw kind: dat kiest u niet zomaar. Herinnert u het zich nog: Jarenlang is er dezelfde weg naar school en weer terug… Als kind zit je er 8 jaar lang 5 dagen in de week, een belangrijk stukje van je leven. Leren, spelen, de eerste vriendjes en vriendinnetjes. Deze schooljaren zijn een basis voor het leven. Op De Rank doen we er alles aan om uw kind een fijne plek te geven, om te leren en om samen te groeien. Dat is dan ook ons motto: De Rank, samen groeien!

We zijn weer begonnen!

Dinsdag 9 februari zijn al onze leerlingen weer op school geweest na bijna vijf weken van thuisonderwijs en nog een dag sneeuwvrij. Zowel de leerlingen als de leerkrachten vonden het heerlijk elkaar weer te zien. Ook de nieuwe kleuters kwamen binnen alsof ze nooit anders gedaan hadden, ondanks dat de ouders bij de poort afscheid moesten nemen.

Voor contact over uw kind(eren) kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).

Voor aanmeldingen of informatie kunt u terecht bij de directeur Marianne Hebbink.

Het Team

Ons team bestaat uit 13 betrokken en gedreven leerkrachten. Wij zijn trots op onze school en het team!

Waarom De Rank

De Rank is een middelgrote school in Lochem. Elk kind een optimale start: daar gaan wij voor. Hoe pakken we dat aan bij De Rank?

Op De Rank zorgen we voor een veilig leerklimaat. De school richt zich op een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en de moderne maatschappij. Acht jaar ontwikkeling van brede kennis en vaardigheden én ruimte voor creatieve vakken en cultuureducatie. De afwisseling tussen verschillende soorten vakken draagt bij aan het plezier van een kind op school. Bovendien geeft het een waardevolle brede basis waar ze verder mee kunnen.

Een Daltonschool

De Rank is een Daltonschool (in ontwikkeling, dus nog niet gecertificeerd). Daltononderwijs wordt beschouwd als een van de traditionele vernieuwingsstromingen in het onderwijs. De kernwaarden voor goed Daltononderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Deze kernwaarden spelen een rol bij het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden welke kinderen in de (nog onbekende) toekomst hard nodig hebben.
De aanduiding ‘traditionele vernieuwingsscholen’ lijkt tegenstrijdig, toch is het dat alles behalve. Men zou ook kunnen zeggen ‘scholen die het tot hun traditie hebben gemaakt te blijven vernieuwen’. Het werken vanuit de samenhang tussen de vijf daltonkernwaarden en het serieus nemen van de kinderen en de maatschappij waarin zij opgroeien, is leidend binnen het Daltononderwijs.

Wilt u meer weten over onze school?

Click here to change this text