Schoolgids

Schoolgids De Rank

De Rank heeft elk jaar een schoolgids en een informatieboekje. Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u informatie over de organisatie van ons onderwijs, waar wij voor staan en op welke wijze dat in onze school terug te vinden is. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. Daarnaast geven we aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

  • de organisatie van de school en het onderwijs;
  • de zorg voor de kinderen;
  • het team van de school;
  • ouders en de school.

In het informatieboekje vindt u praktische informatie over schooltijden, vakanties en adressen.
De schoolgids staat op de website (link hieronder). De leerkracht reikt het informatieboekje aan het begin van het schooljaar uit aan de ouders. Heeft u het informatieboekje niet, vraag dit dan aan de leerkracht van uw kind.

Venster schoolgids 2022-2023 De Rank

Kennismaken met de school

Ouders die onze school willen leren kennen maken een afspraak voor een oriënterend gesprek met de directeur. In dit gesprek kunnen alle vragen over de school aan de orde komen en proberen wij een volledig beeld van de school te geven. Natuurlijk bekijken we samen de school. Zo is het voor ouders (en eventueel het kind) mogelijk om de sfeer te proeven van de school in bedrijf. Mocht tijdens de intake blijken dat het kind onderwijsondersteuning nodig heeft dan volgen we de procedure die beschreven staat in de schoolgids.

Inschrijving 4-jarigen

Aanmelding en inschrijving

Als ouders (en kind) de keus voor onze school hebben gemaakt vullen ze een aanmeldingsformulier in. De ouders krijgen na de aanmelding een beves­tiging van inschrijving. Ouders van kinderen die al een broertje of zusje op school hebben vullen in het jaar dat het kind vier wordt een inschrijf­formulier in.

Start

Ongeveer drie weken voor de eerste schooldag legt de leerkracht contact met de ouders. Samen met de ouders worden afspraken gemaakt over de dagdelen waarop het kind kennis kan komen maken met de groep.

In de maand december stromen er geen kinderen in. Het tijdstip wordt verschoven naar de eerste dag na de kerstvakantie. Ook in de laatste 3 weken voor de zomervakantie stromen geen kinderen in, dit moment wordt verschoven naar de eerste dag na de zomervakantie. Deze kinderen krijgen de mogelijkheid een ochtend en de doorschuifmiddag mee te draaien. Deze mogelijkheid geldt ook voor de kinderen die in de zomervakantie jarig zijn. Kinderen die binnen een periode van 2 weken na de zomervakantie 4 jaar worden kunnen meteen na de zomervakantie instromen. De leerkracht van groep 1/2 verzorgt de verdere intake en vraagt ouders een vragenformulier in te vullen. Zij geeft tevens informatie over allerlei praktische schoolzaken. Nieuwe ouders krijgen in de loop van het jaar een huisbezoek.

Bij de start in groep 1 verwachten we dat het kind zindelijk is.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle basisscholen hebben een schoolondersteuningsprofiel. Dit is belangrijk als een kind extra zorg nodig heeft. In dit profiel vindt u welke mogelijkheden een school heeft. U kunt scholen vergelijken en de beste optie voor uw kind kiezen. Ouders en school kunnen op basis van het profiel makkelijker met elkaar in gesprek gaan. CBS De Rank heeft een schoolondersteuningsprofiel 2015-2019. De school maakt in dit kader deel uit van het samenwerkingsverband IJssel-Berkel (circa 100 scholen voor primair en speciaal onderwijs). Denkt u dat uw kind meer ondersteuning nodig heeft? Bespreek dit dan eerst met de leerkracht. Vervolgens kunt u terecht bij het ondersteuningsteam op school.