Stichting en GMR

De Rank en SCBOLL

School De Rank valt met twee andere scholen onder de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren (SCBOLL). Als ouder heeft u vooral te maken met de leerkracht van uw kind. Het team en de directie bepalen de dagelijkse gang van zaken op school. Maar ook anderen zorgen ervoor dat de school goed functioneert. SCBOLL houdt toezicht op de drie scholen en houdt zich bezig met de hoofdlijnen. Verder zijn er wettelijke verplichte medezeggenschapsraden. Voor de drie scholen samen is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Voor zaken die alleen school De Rank betreffen, is de medezeggenschapsraad (MR) van de school aan zet.

SCBOLL: overkoepelende stichting en raad van toezicht

De Rank is onderdeel van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren (SCBOLL). De SCBOLL-scholen verzorgen inspirerend en waardengericht onderwijs voor circa 400 leerlingen. Door SCBOLL zijn extra projecten op de scholen mogelijk. Alles met maar één doel, één belang: de ontwikkeling van uw kind.

SCBOLL staat voor financieel stabiele scholen met een duidelijke eigen identiteit. De stichting (of voorlopers hiervan) bestaat al 100 jaar en vormt de raad van toezicht van drie basisscholen:

  • De Rank in Lochem
  • De Prins Hendrikschool in Lochem
  • De Prins Willem Alexanderschool in Laren.

De stichting gaat over de hoofdlijnen van het schoolbeleid en staat onder leiding van de directeur-bestuurder . De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur.

Lees meer over de stichting op www.scboll.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is elke school vertegenwoordigd door twee leden:

  • een ouder
  • en een leerkracht.

‘Voor meer informatie over de GMR kunt u kijken op de website van de stichting: SCBOLL | Stichting Christelijk basisonderwijs Lochem Laren