Ouderraad

Ouderraad

Betrokkenheid van de ouders bij de school is zeer waardevol. Bij De Rank werkt dat heel goed, mede door de inzet van de ouderraad. Wat doet de ouderraad nu precies?

Hoe werkt de ouderraad

 • Vier keer per jaar is er overleg in school, op een dinsdag van 20:00 – 21:30 uur.
 • Bij het eerste overleg worden de taken verdeeld, meestal drie per persoon.
 • Iedere ouder kiest zelf welke taken hij of zij leuk vindt.
 • Voor iedere taak is een draaiboek beschikbaar.
 • Alle taken worden met 2-4 personen gedaan.

De zittingsduur in de ouderraad is minimaal drie jaar. Verlenging is mogelijk als er geen andere aanmelding zijn. Aan het begin van ieder schooljaar krijgen ouders een e-mail over wie er in de ouderraad zit. Eventuele vacatures worden dan ook bekend gemaakt. Heeft u interesse?

Taken van de ouderraad

Onder andere:

 • Sinterklaas: Schoentjes vullen, versieren van de school (en na afloop weer opruimen).
 • Kerst: Versieren van de klas (en weer opruimen). Organiseren samenkomst na de kerstviering.
 • Bij feestelijke afsluiting van de REO-projectweek: Inkopen doen voor eten en drinken en alles klaarzetten. (REO is Rank Evenementen Commissie)
 • Opendeurendag
 • Goede doelen commissie: Een goed doel kiezen voor het door de leerlingen gespaarde geld. Promoten van dit goede doel binnen de school.
 • Koningsdag: Een spel organiseren op koningsdag in de stad.
 • Avond 4-daagse: Organiseren van de 4-daagse en eventueel koffie en ranja voor de lopers (met meerdere mensen).
 • Ouder Info avond: Organiseren van een informatieve avond voor de ouders.
 • Koningsontbijt: Boodschappen doen en de avond van tevoren het broodbeleg verdelen in de klassen.
 • Afscheid groep 8: Verzorgen van hapjes drankjes.
 • School-T-shirts 

Citaat uit de ouderraad:

“Wij zitten allemaal in de ouderraad omdat het gezellig om met elkaar dingen te doen, voor en samen met school. Drie keer in het jaar een activiteit organiseren is erg leuk. Je weet ver van tevoren wanneer er iets van je verwacht wordt. Ook heb je door deze taak de kans je mening te geven bij de evaluaties van de activiteiten. Zo kun je invloed uitoefenen op de gang van zaken.”

De ouderbijdrage

Aan het begin van elk schooljaar wordt van u een financiële ouderbijdrage gevraagd. De bijdrage is vrijwillig en de schoolleiding stelt de hoogte hiervan in overleg met de MR vast. De school gebruikt het geld voor activiteiten zoals viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ook wordt een deel van het kamp en schoolreisjes ervan betaald.

 • De ouderbijdrage is € 45,- per kind. Meer geven mag natuurlijk ook.
  Voor kinderen die later op school komen, gelden andere bedragen.
 • De penningmeester van de ouderraad int de ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met een incasso verzoek.
 • Ouders die niet of een gedeelte van het bedrag betalen, geven dit aan de penningmeester door.
 • De gemeente heeft een regeling en kan gezinnen onder bepaalde voorwaarden financieel ondersteunen. Informatie hierover is bij de directeur verkrijgbaar.