Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft verschillende rechten en plichten. De raad praat en denkt mee en adviseert over beleidszaken die betrekking hebben op CBS De Rank. De MR bevordert de openheid en het onderling overleg op school tussen directie, ouders en leerkrachten. De MR levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs en aan het optimaal functioneren van de school. De gesprekspartner van de MR is de directeur, waarmee regelmatig overleg is. 

Annet van Vrouwerff

Arthur Pruijsers

Geke Kolkman

Owen Molenaar

Samenstelling MR schooljaar 2022-2023 

Personeelsgeleding: 

Annet van Vrouwerff

Arthur Pruijsers (Secretaris)  

Oudergeleding: 

Geke Kolkman 

Owen Molenaar (voorzitter, afgevaardigde GMR)  

Vergaderdata 

Datum  Overleg  Locatie  Tijd 
1 September 2022   Kick-off, gecombineerde vergadering   CBS De Rank   Aanvang 15:30u  
27 September 2022   Plenaire, gecombineerde vergadering   CBS De Rank   Aanvang 15:30u  
18 Oktober 2022   Plenaire, gecombineerde vergadering   CBS De Rank   Aanvang 15:30u  
20 December 2022   Plenaire, gecombineerde vergadering   CBS De Rank   Aanvang 15:30u  
14 Februari 2022   Plenaire, gecombineerde vergadering   CBS De Rank   Aanvang 15:30u  
18 April 2022   Plenaire, gecombineerde vergadering   CBS De Rank   Aanvang 15:30u  
27 juni 2022   Plenaire, gecombineerde vergadering   CBS De Rank   Aanvang 15:30u  

(ev. wijzigingen zullen worden gecommuniceerd via de wekelijkse nieuwsbrief van de school) 

Jaarverslag 2021-2022 

Jaarverslag MR 2021-2022 

De MR is graag op de hoogte van zaken die binnen onze school spelen, zodat we bepaalde onderwerpen ook op de agenda kunnen zetten. Initiatieven, vragen of ideeën van ouders of het team die betrekking hebben op het gevoerde schoolbeleid horen we dan ook graag! (Voor onderwerpen die betrekking hebben op uw eigen kind (vragen of klachten) kunt u terecht bij de leerkracht.) 

Spreek ons vooral aan of stuur een e-mail naar: medezeggenschapsraadcbsderank@gmail.com