Het team

Van het team treft u de volgende leerkrachten aan in de groepen:

Groep 1/2 juf Nazan
maandag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend
Groep 1/2

Groep 2/3

juf Ula

dinsdag en vrijdagochtend tot de kerstvakantie

donderdag en de vrijdagochtend vanaf 1 januari

Groep 2/3 juf Joanne
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagochtend tot de kerstvakantie
Groep 4 juf Annet
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Groep 5 juf Ellen

Maandag, dinsdag
Groep 5 juf Ellen
woensdag, donderdag, vrijdag
Groep 6 juf Nardi maandag, dinsdag
Groep 6 juf Lonneke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Groep 6 juf Ellen
donderdag
Groep 7 juf Erna maandag
Groep 7 meester Arthur

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Groep 8 meester Dean
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Onderwijs en ondersteuning

Juf Annet Oude Voshaar vervult de taken van de IB’er (intern begeleider).
Ze is op dinsdag en donderdag op school aanwezig

Directie

De directeur Marianne Hebbink is vier dagen aanwezig. Zij wisselt haar dagen af.